Sportcentrum Rijkerswoerd Arnhem

Sportaccommodatie Rijkerswoerd in Arnhem heeft geïnvesteerd in een zeer complete geluidsinstallatie, waardoor de hele accommodatie klaar is voor de toekomst. Het hele pand maakt nu gebruik van één centrale installatie, waarbij verschillende zones kunnen worden opgeroepen.

Er is een flexibele oplossing gerealiseerd met een centrale DSP processor. Dit is een apparaat die signalen van alle kanten kan verwerken, optimaliseren en routeren naar de juiste speakers. Het mooie van dit systeem is, dat alle instellingen digitaal zijn opgeslagen en niet door een gebruiker kunnen worden aangepast, waardoor deze installatie jarenlang zeer stabiel zal draaien.
Op de DSP hebben we een module met extra ingangen en een module met extra uitgangen aangesloten. Hierdoor is er genoeg capaciteit: ook de speakers, beamers en muziekcomputer in de kantine en voetbalkantine zijn op deze processor aangesloten.

Om alle speakers aan te kunnen sturen, is een energiezuinige versterker met 8 kanalen en genoeg vermogen toegevoegd, zodat alle zones los vak elkaar bediend kunnen worden. Zo kan er in de sporthal muziek worden weergegeven terwijl op het veld buiten alleen de omroep te horen zal zijn.
De installatie is in een afsluitbaar rack geplaatst, waardoor niemand onbedoeld de instellingen kan wijzigen. Ook staat de apparatuur hierdoor stofvrij, wat de levensduur van de apparatuur aanzienlijk verlengt.

Bediening en omroep
In de beheerdersruimte is een bedienpaneel met omroepmicrofoon gemonteerd. Op deze plek kan de gehele installatie kan worden aan- en uitgeschakeld en kan worden omgeroepen in alle ruimtes, of juist alleen in de geselecteerde zones, zoals de sporthal, sportvelden, kleedruimtes, kantines en jury- en vergaderruimtes. Ook op andere plekken in het sportcomplex zijn omroepmicrofoons geplaatst, waardoor vanaf meerdere plekken omgeroepen kan worden bij calamiteiten.

Sportvelden
Op de sportvelden buiten is goed geluid ook van belang. Niet alleen voor de live wedstrijdverslagen, maar ook in het kader van de veiligheid. Er zijn weer- en UV-bestendige luidsprekers van het merk Community geplaats met voldoende vermogen voor uitstekende spraakverstaanbaarheid op het hele terrein. Deze luidsprekers zorgen zelfs op grote afstand nog voor goede verstaanbaarheid. De luidsprekers zijn door onze monteurs hoog aan de masten gemonteerd, om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en het geluid doelgericht op de juiste plekken te krijgen.

Ook in het kader van kostenbesparing is goed nagedacht over de posities van de luidsprekers. We hebben gezorgd voor een goede dekking op alle velden vanaf drie locaties, waardoor er zo min mogelijk kabels hoefden te worden getrokken.
Op het hoofdveld is vaak veel publiek aanwezig en wil men op een goed volume muziek kunnen afspelen. Daarom is gezorgd voor een aansluiting voor een laptop op de tribune, evenals een aansluiting voor een draadloze microfoon, die ook vanaf de middenstip nog een goed bereik heeft. Ook is het mogelijk om op deze plek het volume te regelen, aangepast op het aantal bezoekers. Het volume is door ons begrensd, zodat de geluidsnormen niet zullen worden overschreden.

 

Sporthal
In de sporthal hebben we nieuwe luidsprekers gemonteerd welke zijn voorzien van het certificaat ‘balbestendigheid’. Dit zorgt voor een veilige situatie. Omdat de sporthal door middel van een wand in twee zalen kan worden opgedeeld, is de geluidsinstallatie ook in twee zones verdeeld. Hierdoor is het mogelijk om in beide zalen tegelijkertijd gebruik te maken van de installatie. Aan beide kanten van de zaal kan muziek worden afgespeeld en is er een microfoon beschikbaar. Ook is er een omroepmicrofoon waarmee kan worden omgeroepen in alle ruimtes van Rijkerswoerd, of juist alleen in de geselecteerde zones.

Kantines
Sportcentrum Rijkerswoerd heeft meerdere kantines, waar natuurlijk ook gebruik moet kunnen worden gemaakt van de omroep- en muziekinstallatie. De bestaande luidsprekers en versterkers in deze ruimtes hoefden nog niet te worden vervangen en zijn op het nieuwe systeem aangesloten. Ook op het terras bij de kantine is gezorgd voor achtergrondmuziek, welke uit vijf weerbestendige luidsprekers komt. De muziek van binnen kan zo ook buiten aan worden gezet wanneer er gebruik wordt gemaakt van het terras bij mooi weer. Wanneer er buiten geen geluid nodig is zullen de speakers uitstaan. Ook zullen omroepberichten waar nodig op het terras te horen zijn.

Jury- en vergaderruimtes
De jury heeft twee eigen ruimtes van waaruit ook omgeroepen moet kunnen worden. In beide ruimtes is een omroepmicrofoon geïnstalleerd, waarmee in alle zones kan worden omgeroepen. Omdat de juryruimtes ook worden gebruikt als vergaderkamers zijn in deze ruimtes twee luidsprekers aan de wand gemonteerd, waarop een beamer en laptop kunnen worden aangesloten. Ook zal de omroep door deze luidsprekers hoorbaar zijn, wanneer vanaf een andere plek in het complex wordt omgeroepen.

Reactie van de klant
“Complimenten voor jullie manier van werken! Daarmee bedoel ik, dat jullie je steeds netjes aan- en afmelden en telkens weer teruggekoppeld hebben wat de stand van zaken was. Dat maak ik ook echt wel anders mee. Bedankt voor de prettige samenwerking en het mooie resultaat!”

Frans Vreeswijk
Manager Stichting Sportcentrum Rijkerswoerd

Over ons

RDJ AV verhuurt, levert, installeert en onderhoudt audiovisuele installaties. We realiseren projecten bij onder meer bedrijven, fabriekshallen, kantoren, scholen, kerken, horeca, retail en sportaccomodaties. We weten hoe belangrijk het is dat de techniek altijd naar behoren werkt. Wij zetten ons in voor slimme oplossingen. Dat wil zeggen: degelijk, betrouwbaar, flexibel en eenvoudig te bedienen.

 

Over RDJ AV
teamfoto